Workshops

Gedurende de dag komen drie workshoprondes aan bod. Per workshopronde kunt u een keuze maken uit acht sessies per ronde. In deze gerichte workshops wordt specifiek op de uitdagingen in verschillende marktsectoren ingegaan. In diverse workshops komen concrete praktijkcases aan bod. Belangrijke organisaties en vooraanstaande leveranciers geven deelnemers verdieping. In totaal volgt u dus drie workshops.

Workshop
15:30 - 16:00 [VOLGEBOEKT]
16:10 - 16:40

Certificering

Certificering bij gebruik van F-gassen en natuurlijke koudemiddelen. Waar moeten installateurs en installatiebedrijven aan voldoen, wat zijn de voordelen van certificering en hoe wordt gecontroleerd of er volgens de betreffende regels wordt gewerkt?

Jaap de Knegt

Senior Adviseur STEK en is via HBB - Het Branche Bureau - onder andere werkzaam als branchesecretaris voor de Verac en als Adviseur bedrijfscertificering en exameninstelloing werkzaam voor STEK.

Workshop
15:30 - 16:00
16:10 - 16:40 [VOLGEBOEKT]

Praktijknormen

Medio 2015 wordt het “Activiteitenbesluit Milieubeheer” aangepast. Hierin worden voorwaarden gesteld aan het gebruik van koudesystemen met natuurlijke koudemiddelen die afwijken van het huidige besluit. In het nieuwe Activiteitenbesluit wordt verwezen naar de bekende richtlijn PSG 13 en de praktijkrichtlijnen NPR 7600 voor koolwaterstoffen en de NPR 7601 voor kooldioxide. Verder worden er voorwaarden gesteld aan gecertificeerde monteurs en inspecties van installaties. Stichting kliQ is de nieuwe organisatie die in het leven is geroepen om uniformiteit te brengen in de certificering van monteurs die omgaan met natuurlijke koudemiddelen.

In de presentatie wordt aandacht besteed aan de inhoud van het komende Activiteitenbesluit, de richtlijnen, de organisatie van de Stichting kliQ en de deelnemende partijen. Ook wordt aandacht besteed aan de toekomstige uitvoering van het certificeringstraject.

Ing. J. Wijbenga

Is meer dan 40 jaar werkzaam in de industriële koudetechniek met de nadruk op ammoniaksystemen en ammoniak/CO2-systemen. Hij is binnen de stichting kliQ o.a. bezig met het, samen met anderen, opzetten van de eindtermen en leermiddelen voor de certificering van monteurs.

Workshop
15:30 - 16:00 [VOLGEBOEKT]
16:10 - 16:40

Propaan

Ervaringen met propaan: welke (on)mogelijkheden biedt dit natuurlijke koudemiddelen; wat zijn de voor- en nadelen? Een workshop geillustreerd met voorbeelden uit de praktijk.

Teunis Verheij

Werkzaam bij Dijksma Koudetechniek te Emmeloord. Dijksma Koudetechniek is specialist in het creëren van een optimaal en duurzaam bewaarklimaat voor producten in onder meer de agrarische sector en de industrie.

Workshop
15:30 - 16:00
16:10 - 16:40

Praktijkcase: pakhuis met CO2-transkritisch

Onlangs werd het 'Natuurpakhuis' van kaasboerderij De Groote Voort - producent van Remeker-kazen - in gebruik genomen. Voor de luchtbehandeling heeft PS Koeltechniek een transkritische-CO2-systeem geinstalleerd: een unicum voor kaaspakhuizen.

Nico Doorn

Sales/Project Engineer Refrigeration bij PS Koeltechniek BV. Nico is binnen PS Koeltechniek gespecialiseerd in klimaatregeling van kaaspakhuizen. Inmiddels heeft hij hier 30 jaar ervaring mee.

Workshop
15:30 - 16:00
16:10 - 16:40

Verkleining van koudemiddelvolume

Innovatieve technologie zorgt ervoor dat installaties minder koudemiddel nodig hebben. Daardoor wordt het eenvoudiger om aan wetgeving te voldoen, bijvoorbeeld t.a.v. de volumegrens voor brandbare natuurlijke koudemiddelen. Dr. Dennis van de Bor promoveerde onlangs op onderzoek naar minichannel-warmtewisselaars, een innovatie waardoor de koudemiddelvulling van koelsystemen kan worden verkleind.

Dr. Ir. Dennis van de Bor

Na in 2003 te zijn begonnen als student Werktuigbouwkunde aan TU Delft, behaalde hij zijn Bachelordiploma in 2006 en koos vervolgens de studierichting Sustainable Process & Energy Technology als Master. Naast het volgen van de opleiding is hij ook werkzaam geweest als engineer in de proces- en automotive industrie. Tijdens het werk aan de masterscriptie werd de basis gelegd voor de minikanaal warmtewisselaar en de toepassing ervan in de proces industrie. De warmtewisselaar werd verder ontwikkeld en onderzocht tijdens het opvolgende promotietraject. De beschrijving van een prototype, de behaalde resultaten en de mogelijkheden tot het reduceren van het koudemiddel zijn enkele onderwerpen die aan bod komen tijdens de workshop.

Workshop
15:30 - 16:00
16:10 - 16:40

Praktijkcase: Koelen zonder koudemiddel

Dankzij de toepassing van PCM's (Phase Changing Materials) kunnen gebouwen passief worden gekoeld en/of verwarmd, in principe zonder dat er een koelinstallatie met koudemiddel aan te pas komt. In deze praktijkcase wordt aan de hand van een voorbeeld uitgewerkt wat de mogelijkheden zijn.

Marcel Gouw

Marcel Gouw is begonnen in de proces-, meet- en regeltechniek. Daarna in de installatietechniek HVAC en reeds meer dan 30 jaar werkzaam hierin. Eerst bij één van de grootste installatiebedrijven van Nederland en daarna diverse technisch commerciële functies bij handelsmaatschappijen. Meer als 15 jaar gefascineerd door de mogelijkheden van PCM's (Phase Change Materials). In april 2012 is hij zijn eigen onderneming (Global Energy Systems) gestart met als "core business" PCM's.

Workshop

Diabatische koeling

Deze workshop is wegens omstandigheden geannuleerd

Workshop
16:35 - 17:00

F-Gassen besluit is de “3e grote sprong voorwaarts”.

Een visionaire kijk op de toekomst van de koeltechniek.

Het thema van dit congres is ‘anders, minder, beter’ met natuurlijke en nieuwe koudemiddelen. Wat gaat dat betekenen voor onze koeltechnische branche? Mijn stelling is dat de focus van de Europese Commissie op CO2 reductie zich niet beperkt tot alleen F-Gassen. Die focus op CO2 reductie gaat meer in beweging zetten dan wij denken. Er komt een verandering! Is dat eng? Het zal de 3e keer zijn dat de branche geconfronteerd wordt met een verandering. Van de vorige veranderingen, die van CFK’s en HCFK’s, heeft de branche kunnen profiteren. In deze workshop zal ter sprake komen dat deze 3e grote sprong veel meer onzekerheden bevat waardoor het grote geld dit keer niet zo maar voor het oprapen ligt, zeker niet als er geen adequate maatregelen worden genomen. De discussie over koudemiddelen versus energieverbruik (TEWI) is niet meer, want deze 2 zijn nu onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar waar gaat het dan om? Deze workshop leert u hoe de “3e grote sprong voorwaarts” weldegelijk om kunt zetten in voordelen en praktische acties naar uw klanten.   

Ing. C.J.L. van der Lande

Sinds 1986 werkzaam als directeur bij Uniechemie B.V. Voorafgaand is hij jarenlang werkzaam geweest bij Bitzer Kühlmaschinenbau, waarvan Uniechemie al meer dan 70 jaar de vertegenwoordiger is. De heer Van der Lande heeft 35 jaar ervaring in koeltechniek, specifiek met koudemiddelen en compressoren. Daarnaast zet hij zich in voor diverse verenigingen zoals de NVKL en de KNVvK.

Workshop
16:35 - 17:00

Scroll CO2, bied veel meer dan alleen een prijsgunstige oplossing!

[Engelstalige workshop] Gábor Böszörményi en Jack Quadflieg van Emerson gaan in op Scroll CO2, een ideale keuze voor lage temperatuur Cascade en Boostersysteem.

Met de combinatie digitale scroll ZBD en ZB range voor medium temperatuur en ZO scroll compressoren voor CO2 subkritische lage temperatuur heeft Copeland een betrouwbaar en volledig productportfolio te bieden dat al zeer succesvol is toegepast. Met een case study laten we zien hoe en waar Scolls CO2 zijn ingezet en welke voor- en nadelen het biedt in vergelijk met de traditionele CO2 oplossingen.

Het gebruik van (digitale)scroll in cascade systemen helpt klanten en eindgebruikers de extra investeringskosten met R134a en R744 vergeleken met Standard HFK's te neutraliseren. Significante kostenbesparingen kunnen gerealiseerd worden in vergelijking met Cascade systemen op basis van semihermetische oplossingen met inverters. Het compacte ontwerp van de scroll minimaliseert de vloeroppervlakte van de machinekamer. Daarom is dit een ideale keuze voor kleine retail toepassingen. Bovendien, samen met de Stream compressoren voor transkritische CO2 toepassingen, biedt de ZO(D) scroll vele mogelijkheden om de grootte van de booster systemen te verminderen en de investeringskosten te beperken. Digitale scroll technologie (10-100% modulatie) kan worden ingezet om de hoge kosten van inverter technologie te reduceren, resulterend in een aanzienlijke kostenbesparingterwijl de efficiency van het apparatuur gewaarborgd wordt.

Gábor Böszörményi

Sales Manager CO2 bij Emerson. Werkzaam sinds 2011 bij Emerson Climate Technologie in Praag en sinds 2014 werkzaam in Aken(HQ) als specialist in CO2 systemen. Afgestudeerd op Universiteit in Boedapest als Mechanical engineer en veel ervaring in de koeltechiek met als specialisme CO2.

Jack Quadflieg

Werkzaam bij Emerson Climate Technologie sinds oktober 2014. Ruim 10 jaar ervaring in de klimaat- en koeltechniek in met name Close Control units/chillers en Hybride droge koelsystemen in vooral grote koelinstallaties.

Workshop
16:35 - 17:00 [VOLGEBOEKT]

Koudemiddelen in de praktijk – waar staan we en hoe nu verder?

Tijdens het F-gassen congres van 2014 is geschetst welke wijzigingen er op ons af zouden komen. Inmiddels zijn we een jaar verder en is de wetgeving geïmplementeerd. Maar er zijn nog veel onduidelijkheden. Hoe lang kunnen sommige middelen nog gebruikt worden? Wanneer is de omschakeling zinvol? Welk alternatief is nu het beste?

Er is geen eenduidige antwoord. Toch wil Linde graag met u enkele mogelijkheden delen.

Gijsbert-Jan Groenendijk

Gijsbert-Jan Groenendijk heeft jarenlange ervaring binnen Linde Gas in het adviseren van gebruikers over het veilig en juist gebruik van gassen bij uiteenlopende processen. Recentelijk heeft hij zich toegelegd op de toepassing van koudemiddelen.

Kom met korting

Bent u lid van KNVvK, STEK, VERAC, NEKROVI, NVKL en/of abonnee van RCC K&L? Dan ontvangt u maar liefst € 50 korting op deelname. U betaalt voor dit congres dan geen € 149 maar € 99

Netwerkborrel:
Na afloop van het congres is er, onder het genot van een hapje en drankje, volop gelegenheid om te netwerken en uw ervaringen met andere deelnemers te delen.

Organisatie en mediapartners

Vakmedianet gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en af te stemmen op uw vakmatige interesse. Meer informatie over het gebruik van cookies.